Dr. Antonio Llombart-Cussac

Ekspert w zakresie:

Rak piersi

Udokumentowane certyfikatem specjalizacje:

Onkologia kliniczna

Tytuły naukowe, miejsce pracy:

Szpital Quirónsalud Walencja

Kierownik Oddziału Onkologii Medycznej Szpitala Arnau de Vilanova w Walencji

Wykształcenie

Uniwersytety w Walencji i  Uniwersytet Nawarry

Rezydentura

Szpital Kliniczny w Walencji

Specjalizacja

Instytut Gustave-Roussy

 Memorial Sloan Kettering Cancer Centre

Obecnie jest kierownikiem Oddziału Onkologii Medycznej Szpitala Arnau de Vilanova w Walencji, koordynatorem grupy badawczej ds. raka piersi Instytutu Badań Biomedycznych w Lleida (IRBLleida, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida), profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie im. Lleida (UDL, Universidad de Lleida) oraz koordynatorem naukowym grupy badawczej SOLTI zajmującej się rakiem piersi. Jest także członkiem czołowych europejskich i amerykańskich towarzystw onkologicznych. Jest uznawany za międzynarodowego eksperta w dziedzinie raka piersi, opublikował ponad 150 artykułów w międzynarodowych czasopismach i kierował kilkoma projektami badawczymi wspieranymi przez konkurencyjne granty lokalne, krajowe i międzynarodowe.