Dr. Fatima Cardoso

Ekspert w zakresie:

Rak piersi

Udokumentowane certyfikatem specjalizacje:

Specjalista chorób wewnętrznych; Onkologia kliniczna

Tytuły naukowe, miejsce pracy:

Dyrektor Oddziału Piersi, Centrum Kliniczne Champalimaud Lizbona Portugalia

Wykształcenie

Uniwersytet w Porto, Portugalia

Rezydentura

Klinika Onkologii Molekularnej i Komórkowej przy MD Anderson Cancer Center w Houston, Teksas

Specjalizacja

Jednostka Badań Translacyjnych Instytutu Julesa Bordeta (IJB) w Brukseli, Belgia

Zainteresowania badawcze dr Cardoso obejmują biologię raka piersi, prognostyczne i predykcyjne markery odpowiedzi na terapię systemową oraz nowe leki przeciwnowotworowe.

Aktywnie uczestniczy w szeregu badań klinicznych fazy I-III raka piersi oraz przez 7 lat pełniła funkcję dyrektora naukowego międzynarodowej sieci badawczej TRANSBIG (EU Framework VI). Dr Cardoso jest redaktorem naczelnym The Breast Journal, zastępcą redaktora European Journal of Cancer oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku innych czasopism.