Druga opinia medyczna
otwarty dostęp do najlepszych
osiągnięć współczesnej medycyny

Druga opinia medyczna Eiem plan leczenia

Druga opinia medyczna. Weryfikacja diagnozy i planu leczenia

Nie wszyscy lekarze mają równy dostęp do informacji oraz najnowszych odkryć medycyny. Nie wszystkie ośrodki medyczne są tak samo wyposażone, a tym samym nie wszystkie mają takie same możliwości
diagnostyczne i terapeutyczne. EIEM zapewnia jak najlepszego lekarza z dziedziny medycyny, której dotyczy indywidualny przypadek, a także komfort podczas procesu diagnostyczno-terapeutycznego — choremu dedykowany jest lekarz Europejskiego Instytutu
Ekspertyz Medycznych, który będzie do jego dyspozycji przez cały proces uzyskania drugiej opinii medycznej.

Personel medyczny

Zapewniamy wykwalifikowanych specjalistów oraz wsparcie i całkowitą dyspozycyjność przez cały proces związany z uzyskaniem drugiej opinii medycznej

Międzynarodowa opieka

Gwarantujemy dostęp do najlepszych lekarzy oraz ośrodków medycznych z całego świata oraz drugą opinię medyczną w języku polskim i angielskim

Organizacja leczenia

Oferujemy wsparcie w procesie diagnostycznym, a po otrzymaniu drugiej opinii medycznej, na prośbę pacjenta pomagamy zorganizować leczenie za granicą

Dlaczego EIEM?

EIEM jest jedynym polskim operatorem świadczącym usługi drugiej opinii medycznej. Postaw na nasze doświadczenie!

20 lat ekspertyzy

600 współpracujących ośrodków medycznych na świecie

2.500 współpracujących lekarzy na świecie i w Polsce

200 biegłych sądowych z Unii Europejskiej i USA

12% zmienionych diagnoz

73% zmienionych planów leczenia

Mapa EIEM druga opinia medyczna
dodatkowe usługi EIEM

Dodatkowe usługi oferowane
w kontekście Drugiej Opinii Medycznej

Wspieramy w koordynacji procesu leczenia w Polsce, udostępniając informacje o dostępnych placówkach medycznych, przeciętnym czasie oczekiwania na świadczenia oraz o wybitnych lekarzach rekomendowanych przez EIEM. Naszym celem jest ułatwienie kontaktu, umawianie spotkań i wizyt, a także podejmowanie działań mających na celu usprawnienie i przyspieszenie dostępności do świadczeń medycznych.

 

Dodatkowo, zapewniając wsparcie organizacyjne, pomagamy w kwestiach związanych z transportem (w tym sanitarnym), udzielamy wsparcia psychologicznego, świadczymy pomoc pielęgniarską oraz pomagamy w znalezieniu zakwaterowania, również dla członków rodziny.

wykres druga opinia medyczna eiem

Statystyki

System opieki zdrowotnej w Polsce zajmuje 32. miejsce w rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI), co oznacza, że jesteśmy lepsi od tylko trzech krajów, w tym przypadku, od Czarnogóry. Zgodnie z informacjami opracowanymi przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, rocznie szacuje się, że między 7 a 23 tysiące osób traci życie z powodu błędów medycznych — wynika z relacji „Rzeczpospolitej”.

Eiem statystyki druga opinia medyczna
33%
Błędy lekarskie

33% osób w Polsce miało do czynienia z sytuacjami, w których wystąpiły błędy medyczne

19%
Opinia innego lekarza

19% pacjentów po rozmowie z lekarzem chce otrzymać ocenę od innego specjalisty medycznego

15%
Błędy medyczne

15% badanych twierdzi, że ich dzieci stały się ofiarami pomyłek medycznych

Druga opinia medyczna kadra

Wykwalifikowana kadra medyczna

W Europejskim Instytucie Ekspertyz Medycznych korzystamy wyłącznie z usług lekarzy posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe. Kadra medyczna EIEM skupia się na różnych dziedzinach specjalizacyjnych, co umożliwia udzielanie drugiej opinii medycznej dotyczącej każdej choroby. Działanie oparte na ekspertach o zróżnicowanych kompetencjach gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, co stanowi kluczowy element drugiej opinii medycznej w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Mapa druga opinia medyczna Eiem

Szpitale współpracujące

Europejski Instytut Ekspertyz Medycznych (EIEM) ustanowił silne partnerstwo z renomowanymi szpitalami na całym świecie, obejmującymi zarówno ośrodki medyczne w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Współpraca EIEM z międzynarodowymi placówkami medycznymi obejmuje prestiżowe instytucje w miastach takich jak Paryż, Londyn, Rzym, Hamburg, Wiedeń czy Lizbona. Ta globalna sieć współpracy umożliwia dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Pacjenci EIEM mają możliwość uzyskania wysokiej jakości opieki medycznej na międzynarodowym poziomie.

Szpitale współpracujące Eiem
Druga opinia medyczna
Agnieszka, 41 lat
zauważyła podejrzanego guzka w lewej piersi

Agnieszka (41lat) zauważyła podejrzanego guzka w lewej piersi, który po biopsji okazał się wczesna formą raka (DCIS). Badania obrazowe potwierdziły brak inwazji nowotworu. Pacjentka skonsultowała swój przypadek w lokalnym szpitalu onkologicznym, gdzie zaproponowano jej usunięcie całej piersi czyli mastektomię. Z powodu młodego wieku i potencjalnie bardzo okaleczajacego zabiegu operacyjnego, który został jej zaproponowany, Agnieszka zaczęła szukać alternatywnych opinii na zaproponowany sposób leczenia. Poprzez ubezpieczenie wykupione przez pracodawcę miała dostęp do drugiej opinii medycznej. Komplet dokumentacji medycznej Agnieszki został przesłany do wiodącego specjalisty z dziedziny nowotworow piersi w Bostonie, który w ciągu tygodnia wydał opinię, że mastektomia w przypadku Agnieszki nie jest wskazana, ponieważ jej guz nie był inwazyjny. W zamian zaproponował lumpektomie czyli wycięcie samego guza z pooperacyjną radioterapią. Uzbrojona w opinie eksperta Agnieszka znalazła innego specjalistę, który wykonał zalecony zabieg oszczędzając pierś.

Bartek, 7 lat
skarżył się na bóle głowy, miał zaburzenia równowagi

Bartek w wieku 7 lat skarżył się na bóle głowy oraz miał zaburzenia równowagi. Po kilku tygodniach w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI) głowy zdiagnozowano potencjalnie zlosliwego guza mózgu powodującego wodogłowie. Bartek przeszedł operacje w trybie pilnym z wycięciem guza i założeniem zastawki odbarczajacej nadmiar płynu mózgowo rdzeniowego. W pooperacyjnym badaniu MRI okazało się, ze wycięcie guza było niecałkowite. Zaproponowano kolejny zabieg operacyjny, który był obarczony wysokim ryzykiem powikłań. Rodzice Bartka poprosili o druga opinie medyczną. Dokumentacja Bartka wraz z materiałem histologicznym guza została przesłana do eksperta w Massachusets General Hospital, który po zapoznaniu się z dokumentacja oraz ponownej analizie histologicznego materiału guza wydał opinie, że nowotwór jest o małym potencjale złośliwości i zamiast kolejnego zabiegu operacyjnego zalecił kontrolne badania MRI oraz chemio i radioterapię. Dzięki drugiej opinii wiodącego eksperta udało się uniknąć ryzykownego zabiegu i poprawić rokowania Bartka.

Ola, 34 lat
uskarżała się na okresowe objawy bólu

Ola ma 34 lata i od kilku lat uskarżała się na okresowe objawy bólu i osłabienia siły nóg i rąk oraz zaburzenia czucia. Po wielu wizytach u lekarzy została skierowana do neurologa. W badaniu neurologicznym odruchy ścięgniste były nieprawidłowe a badanie MRI przeprowadzone na zlecenie neurologa uwidoczniło subtelne zmiany w mózgu. Lekarz postawił diagnozę stwardnienia rozsianego i zaproponował terapię interferonem. Ze względu na potencjalne skutki uboczne terapii pacjentka wystąpiła o druga opinię medyczną. Historia choroby Oli wraz z badaniem MRI została przesłana do profesora neurologii w Chicago. W opinii eksperta zmiany w kolejnych skanach MRI zmiany w mózgu były bardzo nietypowe dla stwardnienia rozsianego oraz nie wykazywały żadnej progresji. Ekspert zanegował pierwotne rozpoznanie i zaproponował poszerzenie diagnostyki w kierunku chorób zapalnych drobnych naczyń krwionośnych oraz chorób autoimmunologicznych, które w efekcie pozwoliły postawić prawidłową diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie.