+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Druga Opinia Medyczna

Druga Opinia Medyczna jest usługą której celem jest weryfikacja trafności diagnozy oraz planu leczenia. Sporządzana jest w oparciu o dokumentację medyczną bez udziału chorego. Jest usługą skierowaną zarówno do osób fizycznych, które mogą nam zlecić odpłatne wykonanie usługi, jak i do firm, które pragną otoczyć swoich pracowników ochroną w przypadku ciężkiego zachorowania. Wówczas w ramach abonamentu opłacanego przez firmę, pracownicy mają dostęp do usługi bez konieczności ponoszenia kosztów. Formalności ograniczone są do minimum, jak również zaangażowanie personelu działów HR, Finansowych i Administracji przy wdrażaniu programu. Pracodawcy otrzymują jedną fakturę w miesiącu lub w roku, która pokrywa koszt dostępu pracowników do programu.

 

Humanum est errare

 Humanum est errare (mylić się jest rzeczą ludzką)

O ile błąd można naprawić, o tyle jest on dopuszczalny. W przypadku ciężkiego zachorowania błędu popełnić nie wolno. Stąd też druga opinia medyczna.

Celem drugiej opinii medycznej jest zapewnienie:

  • Właściwej kompetencji – poprzez zapewnienie jak najlepszego eksperta z dziedziny medycznej, której dotyczy przypadek
  • Komfortu pacjenta podczas procesu diagnostyczno-terapeutycznego– choremu dedykowany jest polski lekarz z Europejskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych, który będzie do jego dyspozycji przez cały proces uzyskania drugiej opinii medycznej
  • Skuteczności, a więc dostarczenie wiarygodnej i możliwie pełnej informacji odnośnie trafności diagnozy i planu leczenia, rekomendacji alternatywnych metod leczenia ze wskazaniem na statystyki z nimi związane. Gwarantujemy wydanie drugiej opinii medycznej w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni od skompletowania całej dokumentacji medycznej. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wykonujemy usługę w 48 godzin.

 

Zobacz jak wygląda proces

Druga Opinia Medyczna  
cena abonamentu obejmującego wszystkich pracowników już od 500 pln miesięcznie

Zapytaj o ofertę