Informacje dla pracodawców

Druga opinia medyczna jest świadczeniem na rzecz pracowników w ramach oferowanego przez pracodawcę pakietu socjalnego.


svg niebieskiej strzały

Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Ograniczyliśmy do minimum formalności oraz zaangażowanie działów HR, Finansowych i Administracji. Jesteśmy również elastyczni w kwestii rozliczeń. To pracodawca decyduje, czy woli otrzymywać fakturę co miesiąc, czy jedną fakturę zbiorczą raz do roku. Dodatkowo Europejski Instytut Ekspertyz Medycznych oferuje model finansowania, w którym sami pracownicy częściowo lub całościowo pokrywają koszty związane z wybranym programem motywacyjnym. To od pracodawcy zależy w jaki sposób będzie finansować dostęp swoim pracownikom do programu drugiej opinii medycznej.

ZAKRES OCHRONY

Proces – Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Ograniczyliśmy do minimum formalności oraz zaangażowanie działów HR, Finansowych i Administracji.


svg niebieskiej strzały

Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Ograniczyliśmy do minimum formalności oraz zaangażowanie działów HR, Finansowych i Administracji. Jesteśmy również elastyczni w kwestii rozliczeń. To pracodawca decyduje, czy woli otrzymywać fakturę co miesiąc, czy jedną fakturę zbiorczą raz do roku. Dodatkowo Europejski Instytut Ekspertyz Medycznych oferuje model finansowania, w którym sami pracownicy częściowo lub całościowo pokrywają koszty związane z wybranym programem motywacyjnym. To od pracodawcy zależy w jaki sposób będzie finansować dostęp swoim pracownikom do programu drugiej opinii medycznej.

PROCES

Druga opinia medyczna jest świadczeniem na rzecz pracowników w ramach oferowanego przez pracodawcę pakietu socjalnego.


svg niebieskiej strzały

Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Ograniczyliśmy do minimum formalności oraz zaangażowanie działów HR, Finansowych i Administracji. Jesteśmy również elastyczni w kwestii rozliczeń. To pracodawca decyduje, czy woli otrzymywać fakturę co miesiąc, czy jedną fakturę zbiorczą raz do roku. Dodatkowo Europejski Instytut Ekspertyz Medycznych oferuje model finansowania, w którym sami pracownicy częściowo lub całościowo pokrywają koszty związane z wybranym programem motywacyjnym. To od pracodawcy zależy w jaki sposób będzie finansować dostęp swoim pracownikom do programu drugiej opinii medycznej.

STATYSTYKA

FAQ Druga opinia medyczna jest świadczeniem na rzecz pracowników w ramach oferowanego przez pracodawcę pakietu socjalnego.


svg niebieskiej strzały

Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Ograniczyliśmy do minimum formalności oraz zaangażowanie działów HR, Finansowych i Administracji. Jesteśmy również elastyczni w kwestii rozliczeń. To pracodawca decyduje, czy woli otrzymywać fakturę co miesiąc, czy jedną fakturę zbiorczą raz do roku. Dodatkowo Europejski Instytut Ekspertyz Medycznych oferuje model finansowania, w którym sami pracownicy częściowo lub całościowo pokrywają koszty związane z wybranym programem motywacyjnym. To od pracodawcy zależy w jaki sposób będzie finansować dostęp swoim pracownikom do programu drugiej opinii medycznej.

FAQ

Historie naszych klientów

Agnieszka, 41 lat

Agnieszka, 41 lat

zauważyła podejrzanego guzka w lewej piersi


Agnieszka (41lat) zauważyła podejrzanego guzka w lewej piersi, który po biopsji okazał się wczesna formą raka (DCIS). Badania obrazowe potwierdziły brak inwazji nowotworu. Pacjentka skonsultowała swój przypadek w lokalnym szpitalu onkologicznym, gdzie zaproponowano jej usunięcie całej piersi czyli mastektomię. Z powodu młodego wieku i potencjalnie bardzo okaleczajacego zabiegu operacyjnego, który został jej zaproponowany, Agnieszka zaczęła szukać alternatywnych opinii na zaproponowany sposób leczenia. Poprzez ubezpieczenie wykupione przez pracodawcę miała dostęp do drugiej opinii medycznej. Komplet dokumentacji medycznej Agnieszki został przesłany do wiodącego specjalisty z dziedziny nowotworow piersi w Bostonie, który w ciągu tygodnia wydał opinię, że mastektomia w przypadku Agnieszki nie jest wskazana, ponieważ jej guz nie był inwazyjny. W zamian zaproponował lumpektomie czyli wycięcie samego guza z pooperacyjną radioterapią. Uzbrojona w opinie eksperta Agnieszka znalazła innego specjalistę, który wykonał zalecony zabieg oszczędzając pierś.

Agnieszka, 39 lat

Agnieszka, 39 lat

zauważyła podejrzanego guzka w lewej piersi


Agnieszka (41lat) zauważyła podejrzanego guzka w lewej piersi, który po biopsji okazał się wczesna formą raka (DCIS). Badania obrazowe potwierdziły brak inwazji nowotworu. Pacjentka skonsultowała swój przypadek w lokalnym szpitalu onkologicznym, gdzie zaproponowano jej usunięcie całej piersi czyli mastektomię. Z powodu młodego wieku i potencjalnie bardzo okaleczajacego zabiegu operacyjnego, który został jej zaproponowany, Agnieszka zaczęła szukać alternatywnych opinii na zaproponowany sposób leczenia. Poprzez ubezpieczenie wykupione przez pracodawcę miała dostęp do drugiej opinii medycznej. Komplet dokumentacji medycznej Agnieszki został przesłany do wiodącego specjalisty z dziedziny nowotworow piersi w Bostonie, który w ciągu tygodnia wydał opinię, że mastektomia w przypadku Agnieszki nie jest wskazana, ponieważ jej guz nie był inwazyjny. W zamian zaproponował lumpektomie czyli wycięcie samego guza z pooperacyjną radioterapią. Uzbrojona w opinie eksperta Agnieszka znalazła innego specjalistę, który wykonał zalecony zabieg oszczędzając pierś.