Kontakt

Europejski Instytut Ekspertyz medycznych

Nasze biuro mieści się w Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51
00 – 867 Warszawa

+48 22 364 15 15
biuro@eiem.pl