+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Leczenie nowotworu płuc

Spis treści: Leczenie nowotworu płuc

 1. Etapy rozwoju raka płuc
 2. Statystyki i perspektywy
 3. Typy leczenia raka płuc
 4. Operacja
 5. Radioterapia
 6. Chemioterapia
 7. Terapia biologiczna
 8. Ablacja radiofrekwencyjna w przypadku raka płuc
 9. Terapia fotodynamiczna w przypadku raka płuc
 10. Leczenie uzupełniające w przypadku raka płuc
 11. Badania na temat raka płuc
 12. Pytania do twojego lekarza

5. Radioterapia

Ten rodzaj leczenia wykorzystuje promieniowanie o wysokiej energii w celu zniszczenia komórek rakowych. Specjaliści w zakresie chorób nowotworowych wykorzystują radioterapię aby leczyć wszystkie typy raka płuc. Przeważnie wykonuje się radioterapię zewnętrzną. Jednakże stosowana jest również radioterapia wewnętrzna w celu leczenia blokad w drogach oddechowych.

Radioterapia zewnętrzna
Większość radioterapii stosowanych w przypadku raka płuc, to radioterapie zewnętrzne. Promieniowanie jest kierowane z maszyny na ciało. Leczenie przeprowadzane jest w szpitalnym dziale radioterapii. Plany leczenia różnią się co do danego pacjenta i zależą od celu terapii. Pacjent może mieć 1 naświetlanie, 2 naświetlania w odstępach tygodniowych lub codzienne naświetlania od poniedziałku do piątku przez kilka tygodni. Niektórzy pacjenci mają 3 naświetlania dziennie przez około 12 dni, włączając weekendy. Inni mają naświetlania dwa razy dziennie – zazwyczaj w przypadku drobnokomórkowego raka płuc.

W przypadku radioterapii mającej na celu opanowanie objawów, pacjent może mieć 1 naświetlanie, 2 naświetlania w odstępie tygodniowym lub codzienne naświetlania przez okres do trzech tygodni.

Radioterapia w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuc
W przypadku wczesnego stadium raka, lekarz może zasugerować radioterapię aby wyeliminować nowotwór, zamiast operacji. Takie działanie nazywane jest radioterapią radykalną. Gdy nie możesz mieć operacji z przyczyn zdrowotnych, takich jak wada serca lub choroba płuc, lekarz może zasugerować właśnie radioterapię radykalną. Może to być również najlepsze wyjście jeśli rak jest zlokalizowany blisko serca lub w trudno dostępnym miejscu i operacja byłaby zbyt skomplikowana. Niektórzy pacjenci mają radioterapię po chemioterapii lub operacji.

Istnieje dużo planów leczenia w przypadku radioterapii radykalnej. Plan o nazwie CHART (ciągła, hiperfrakcjonowana przyspieszona radioterapia) – oznacza pobyt w szpitalu bądź hotelu w pobliżu i 3 naświetlania dziennie przez 3 tygodnie, włączając weekendy.

Jeden plan obejmuje 1 naświetlanie codziennie, od poniedziałku do piątku, przez od 4 do 7 tygodni. Niektórzy pacjenci mają terapię o nazwie radioterapia stereotaktyczna – stosowaną przy małych guzach na obrzeżach płuc. Chory ma 3 – 5 naświetlań przez dwa tygodnie jako pacjent ambulatoryjny.

Chemioterapia i radioterapia połączone
Pacjent może mieć połączoną chemioterapię i radioterapię. To może pomóc w uzyskaniu lepszego efektu radioterapii. Niektórzy ludzie mają chemioterapię po radioterapii (leczenie sekwencyjne). Niektórzy chorzy mają oba rodzaje leczenia na raz (skojarzenie chemio-/radioterapia). To powoduje bardziej uciążliwe skutki uboczne niż przechodzenie tych terapii oddzielnie, więc chory musi mieć dobry ogólny stan zdrowia, aby móc podjąć takie leczenie.

Radioterapia w przypadku drobnokomórkowego raka płuc
Twój lekarz może zasugerować radioterapię po lub podczas chemioterapii w przypadku drobnokomórkowego raka płuc aby zatrzymać nowotwór przed powrotem do płuca. Lekarz najpewniej zaproponuje ten rodzaj terapii, jeśli nowotwór zmaleje w znacznym stopniu lub jeśli zniknie po chemioterapii. Ten rodzaj radioterapii trwa ponad około 3 do 6 tygodni.

Radioterapia zapobiegająca przerzutom raka do mózgu
Lekarz może zasugerować radioterapię głowy, ponieważ drobnokomórkowy rak płuc może rozprzestrzenić się do mózgu. Poddanie się radioterapii sprawia, że ryzyko przerzutu jest dużo mniejsze. Lekarz może nazwać to profilaktyczną radioterapią głowy (PCI). Leczenie trwa ponad 1 do 3 tygodni, a efekty uboczne to uczucie zmęczenia, bóle głowy oraz uczucie rozbicia.

Radioterapia w celu złagodzenia objawów
Twój lekarz może zdecydować o wykorzystaniu radioterapii do kontrolowania objawów. Na przykład, pacjent może mieć radioterapię klatki piersiowej aby opanować ból, zadyszkę lub kaszel. Radioterapia kości jest stosowana wtedy, gdy są w nich obecne komórki rakowe. Pacjent może mieć tylko 1 naświetlanie, 2 naświetlania w odstępie tygodniowym, lub serię naświetlań przez około 2 tygodnie.

Radioterapia jest też stosowana w celu leczenia objawów raka płuc, który rozprzestrzenił się do mózgu. Lekarz może nazwać to wtórnym rakiem mózgu lub metastazą mózgową.

Radioterapia wewnętrzna w przypadku raka płuc
Nazywana jest brachyterapią lub terapią endobronchialną. Radioterapia jest podawana wewnątrz dróg oddechowych w płucach. Takie leczenie jest stosowane gdy pacjent ma zablokowane drogi oddechowe przez guza. Może ono zmniejszyć blokadę i sprawić, że oddychanie będzie łatwiejsze i bardziej ciche. Może również pomóc opanować infekcje i krwawienia spowodowane przez guza. Takie leczenie może być powtarzane 2 do 3 razy, w przypadku gdy guz odrasta.

Zazwyczaj pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe oraz lek o działaniu uspokajającym, który sprawi, że pacjent będzie czuł się senny. Lekarz włoży rurkę zwaną bronchoskopem do tchawicy, albo przez nos albo przez usta. Następnie włoży cienką rurkę – cewnik, przez bronchoskop i skieruje do płuca.

Lekarz umieszcza źródło radioaktywne przez cewnik i umiejscawia je obok guza. Źródłem jest metal radioaktywny, który wydziela dawkę promieniowania w małym obszarze w okolicy guza. Lekarz zostawia źródło na kilka minut. Terapia nie jest bolesna. Większość dawki promieniowania idzie prosto do nowotworu i bardzo niewielka ilość sięga do zdrowych tkanek. To oznacza bardzo niewielkie skutki uboczne. Pacjent może odczuwać ból gardła przez kilka dni, oraz podczas kaszlu może tymczasowo pojawić się zwiększona ilość wydzieliny.

Grafika przedstawiająca radioterapię wewnętrzną w przypadku raka płuc

Grafika przedstawiająca radioterapię wewnętrzną w przypadku raka płuc

Skutki uboczne radioterapii przy raku płuc

Skutki uboczne, których można spodziewać się przy radioterapii są zależne od planu leczenia. Kilka tygodni leczenia może mieć inne skutki uboczne niż leczenie podane w 1 lub 2 dawkach. Skutki uboczne radioterapii zwykle pojawiają się powoli i trwają jeszcze kilka tygodni po zakończeniu leczenia.
Popularne skutki uboczne radioterapii przy raku płuc to:

 • Uczucie zmęczenia i rozbicia
 • Ból gardła i trudności w przełykaniu
 • Kaszel
 • Utrata włosów
 • Ból w klatce piersiowej
 • Gorączka i dreszcze
 • Nudności
 • Ból skóry w miejscu radioterapii

Powiedz swojemu lekarzowi lub technikowi radiologowi, jeśli masz jakieś skutki uboczne. Często można je złagodzić lekami.

Niewielka grupa osób może mieć długoterminowe skutki uboczne, które rozwijają się do dwóch lat po zakończeniu leczenia. Poważne długoterminowe skutki uboczne są rzadko spotykane. Jeśli przechodzisz radioterapię tylko w celu leczenia objawów, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że będziesz mieć skutki uboczne.

Długoterminowe skutki uboczne są spowodowane rozwojem tkanki włóknistej, która jest mniej rozciągliwa niż normalna tkanka. Są to zwłóknienia. Mogą one wpłynąć na stan płuc i pogorszyć oddychanie. Niekiedy zwłóknienia zwężają przewód pokarmowy. Zwykle je można usunąć poprzez zabieg. Rzadko kiedy, podczas radioterapii zostaje uszkodzona powłoka serca lub kręgosłup.

O co spytać lekarza odnośnie radioterapii w przypadku raka płuc?

 • Dlaczego radioterapia jest dla mnie zalecana?
 • Czy radioterapia ma na celu pozbycie się nowotworu czy złagodzenie objawów?
 • Jak długo potrwa leczenie?
 • Słyszałem, że radioterapia podaje różne dawki promieniowania do różnych części nowotworu. Czy to jest dla mnie odpowiednie?
 • Słyszałem, że radioterapia wykorzystuje regularne prześwietlenia w celu określenia dokładnej lokalizacji guza. Czy to jest dla mnie odpowiednie?
 • Czy są jeszcze jakieś inne możliwości leczenia?
 • Co mogę zrobić, aby zapobiec skutkom ubocznym?
 • Co w przypadku gdy będę mieć problemy z przełykaniem?
 • Czy w przypadku radioterapii głowy stracę włosy?
 • Czy moje włosy odrosną?
 • Jak należy dbać o skórę?
 • Czy pojawią się jakieś długoterminowe skutki uboczne?
 • Czy mogę otrzymać wsparcie w opłatach za dojazd do i ze szpitala?

6. Chemioterapia

To oznacza wykorzystanie leków przeciwrakowych (cytotoksycznych) do zniszczenia komórek rakowych.

Chemioterapia w przypadku drobnokomórkowego raka płuc
Jest to główny rodzaj leczenia dla osób z drobnokomórkowym rakiem płuc, którzy bardzo dobrze reagują na chemioterapię. W związku z tym, że chemioterapia krąży we krwi, może leczyć wszystkie komórki, które już wyodrębniły się od guza w płucach i rozprzestrzeniły się gdziekolwiek indziej w organizmie. Niektórzy pacjenci mają chemioterapię w połączeniu z radioterapią.

Chemioterapia dla niedrobnokomórkowego raka płuc
Lekarze mogą wykorzystywać chemioterapię po operacji wczesnego stadium niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC). Pacjent może mieć ją przed lub po radioterapii. To leczenie ma na celu eliminację raka.

Jeśli pacjent jest w zaawansowanym stadium niedrobnokomórkowego raka płuc, lekarz może zasugerować leczenie skojarzone radioterapii i chemioterapii. Leczenie nie wyleczy raka, ale pozwoli go kontrolować przez jakiś czas.

Chemioterapia w celu opanowania objawów
Chemioterapia jest stosowana w celu opanowania objawów raka płuc, który ma przerzuty do pobliskich tkanek lub innych części ciała.

Jak przyjmuje się chemioterapię

Większość chemioterapii jest podawana dożylnie lub przez kroplówkę. Lecz czasem są to tabletki lub kapsułki do połykania. Zazwyczaj jest to leczenie kombinacją 2 lub 3 różnych leków. Najczęściej, chemioterapię przyjmuje się co 3 lub 4 tygodnie. Zwykle jest to 4 do 6 terapii, zatem pełne leczenie może zająć od 3 do 4 miesięcy.

Skutki uboczne chemioterapii w przypadku raka płuc
Leki stosowane w chemioterapii wpływają na pacjentów na różne sposoby. Skutki uboczne różnią się w zależności od osoby. Jedni mają ich więcej, a inni mniej.

Niski poziom komórek krwi
Chemioterapia może spowodować obniżenie poziomu zdrowych krwinek. Pacjent może czuć się bardziej zmęczony niż zwykle I mieć problemy z krwawieniem, na przykład z nosa. To również oznacza bycie podatnym na infekcje. Jest bardzo ważne, aby niezwłocznie skontaktować się ze szpitalem w przypadku podejrzenia infekcji lub temperatury 38°C lub wyżej. Pielęgniarka udostępnia pacjentowi numer telefonu w celu skontaktowania się ze szpitalem w nagłych przypadkach.

Inne skutki uboczne
Pacjent może odczuwać nudności i mieć rozwolnienie. Lekarz przepisuje środki pozwalające nad tym zapanować.

Niektóre leki wykorzystywane w chemioterapii powodują utratę włosów bądź ich przerzedzenie. Włosy odrastają po zakończeniu leczenia.

Pacjent może mieć wrzody na ustach lub ból ust. Regularne przepłukiwanie ust może pomóc zapobiec infekcji.

Niektórzy czują duże zmęczenie podczas i po chemioterapii. W takiej sytuacji należy zwolnić tryb życia.

O co spytać lekarza odnośnie chemioterapii w przypadku raka płuc?

 • Dlaczego chemioterapia jest zalecana dla mnie?
 • Co jest zakładanym wynikiem leczenia?
 • Skąd będzie wiadomo, że leczenie działa?
 • Jeśli terapia nie zadziała, czy zaprzestaniemy leczenia?
 • Jakie są ryzyka i korzyści terapii?
 • Jak często będę musiał pojawiać się w szpitalu?
 • Czy mogę podjąć leczenie ambulatoryjne czy też muszę zostać w szpitalu?
 • Jak długo trwa pełne leczenie chemioterapią?
 • Czy jest jakaś inna opcja leczenia?
 • Jakich skutków ubocznych można się spodziewać?
 • Co mogę zrobić aby zredukować skutki uboczne?
 • Czy istnieją jakieś nowe terapie poddane testom klinicznym, które mogłyby mi pomóc?

8. Ablacja radiofrekwencyjna w przypadku raka płuc (RFA)

Metoda ta wykorzystuje ciepło emitowane przez fale radiowe, które zabija komórki raka. Stosuje się ją w przypadku potrzeby zniszczenia małych komórek, w bardzo wczesnym stadium, niedrobnokomórkowego raka płuc lub w przypadku gdy pacjent nie zdecyduje się na operację. Wykorzystywana jest też w przypadku leczenia blokad w drogach oddechowych przy zaawansowanym stadium raka płuc.

RFA jest wykonywane przy znieczuleniu miejscowym bądź ogólnym. Lekarz umieszcza specjalną sondę (podobną do igły) przez skórę i celuje dokładnie w guza. Ciepło z sondy niszczy guza.

Po tej terapii może zaistnieć potrzeba zostania na noc w szpitalu. Klika dni później pacjent może odczuwać dyskomfort lub ból, lekki wzrost temperatury i uczucie zmęczenia i osłabienia.

 

„Cancer Research UK, www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/lung-cancer/ssLINK/Treating-Lung-Cancer, Maj 2015″