+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Leczenie raka jajnika

Spis treści: Leczenie raka jajnika

 1. Stadia raka jajnika
 2. Statystyki i prognozy
 3. Rodzaje leczenia raka jajnika
 4. Operacja
 5. Chemioterapia
 6. Leki stosowane przy raku jajnika
 7. Radioterapia
 8. Leczenie zaawansowanego raka jajnika
 9. Decydowanie o leczeniu
 10. Kontynuacja po raku jajnika
 11. Badania w kierunku raka jajnika
 12. Pytania do Twojego lekarza odnośnie do leczenia raka jajnika

5. Chemioterapia

Chemioterapia wykorzystuje leki antyrakowe (cytostatyczne) do niszczenia komórek rakowych. Najpewniej będziesz mieć chemioterapię przed operacją, jeżeli Twój rak jest w stadium lc lub wyższym. Możesz ją też mieć przy wcześniejszym stadium raka, jeżeli lekarz będzie uważał, że chodzi o nowotwór szybko rosnący (wyższy stopień). Niektóre kobiety z zaawansowanym rakiem jajników przechodzą chemioterapię zarówno przed, jak i po operacji. Możesz także mieć chemioterapię raka jajnika, który powrócił po wcześniejszym leczeniu.

Najpewniej będziesz mieć podawane leki chemoterapeutyczne na raka jajnika poprzez kroplówkę do krwiobiegu.

Istnieje wiele leków chemoterapeutycznych i planów leczenia. Możesz dostawać pojedynczy lek lub kombinację leków. Jest wiele sposobów, dzięki którym Twój lekarz może dowiedzieć się, jak reagujesz na chemioterapię. Obejmuje to badania krwi CA125 i skanowanie.

6. Leki stosowane przy raku jajników

Możesz być poddana chemioterapii po operacji lub zarówno przed, jak i po. Najpewniej będziesz otrzymywać karboplatynę lub z innym lek o nazwie paklitaksel (Taxol). Leczenie odbywa się z reguły co 3 tygodnie. Zazwyczaj leczenie składa się z 6 cykli, ale może ich być więcej.

Leki na raka jajnika przy nawrocie
Istnieje wiele leków chemoterapeutycznych, które lekarze mogą stosować na raka jajnika przy nawrocie. Leki, jakie będziesz otrzymywała, zależą od kilku czynników, w tym przyjmowanych wcześniej leków, które były skuteczne, oraz występujących skutków ubocznych. Jeżeli Twoje wcześniejsze leczenie przyniosło pożądane skutki i Twój rak był nieobecny przez jakiś czas, możesz otrzymać ponownie karboplatynę z innym lekiem, często paklitakselem.

Inne leki chemoterapeutyczne, jakie Twój lekarz może zastosować na raka jajnika przy jego nawrocie obejmują

 • sam paklitaksel, zazwyczaj podawany przez tydzień;
 • Liposomal doxorubicin (Caelyx, Myocet lub Doxil);
 • Gemcitabine;
 • Cisplatin;
 • Topotecan;
 • Etoposide;
 • Cyclophosphamide.

Wszystkie leki chemoterapeutyczne mają skutki uboczne. To, jakie skutki odczujesz Ty, zależy od otrzymywanych leków, dawki i indywidualnej reakcji.

7. Radioterapia raka jajnika

Lekarz nie stosują często radioterapii przy leczeniu raka jajnika. Czasami mogą ją jednak zasugerować po operacji na raka jajnika stadium Ic lub 2. Ma to na celu wspomaganie zabicia wszelkich komórek rakowych pozostałych po operacji i zmniejszenie ryzyka nawrotu.

W przypadku zaawansowanego raka jajników możesz być poddana radioterapii, aby spróbować skurczyć nowotwory i ograniczyć objawy. Leczenie może być stosowane na każdą część ciała, gdzie rak stwarza problemy. Jest to nazywane radioterapią paliatywną.

Przechodzenie radioterapii
Będziesz poddawana radioterapię na szpitalnym oddziale radioterapii. Leczenie odbywa się raz dziennie, od poniedziałku do piątku, z przerwą na weekend.

zdjęcie maszyny służącej do radioterapii

zdjęcie maszyny służącej do radioterapii

Leczenie trwa zazwyczaj od 3 do 4 tygodni. W przypadku zaawansowanego raka jajnika, możesz być poddana tylko kilku zabiegom radioterapeutycznym.

Skutki uboczne radioterapii na podbrzusze lub obszar pomiędzy biodrami (miednica) obejmują biegunkę, drażliwość pęcherza (promieniowe zapalenie pęcherza) i mdłości. Występują także długoterminowe skutki uboczne, takie jak zmiany jelitowe i potrzeba częstszego oddawania moczu.

8. Leczenie zaawansowanego raka jajnika

Jeżeli nie ma możliwości wyleczenia Twojego raka jajnika, leczenie może skurczyć raka i kontrolować go przez pewien czas.

Chemioterapia, radioterapia i operacja są głównym sposobami leczenia stosowanymi przez lekarza do leczenia zaawansowanego raka jajników. Jeżeli nastąpił nawrót raka, możesz przejść niektóre lub wszystkie metody leczenia. To, które leczenie przejdziesz, zależy od tego, gdzie rozprzestrzenił się Twój rak i jak jest duży, objawy powodowane przez raka i leczenie jakie już przeszłaś.

 

„Cancer Research UK, www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/ovarian-cancer/ssLINK/TREATING-OVARIAN-CANCER, Maj 2015″