+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Rak piersi – leczenie

Spis treści: Leczenie raka piersi

1. Stadia
2. Statystyki i prognozy
3. Rodzaje leczenia
4. Operacja
5. Radioterapia
6. Obrzęk limfatyczny po leczeniu
7. Chemioterapia
8. Terapia hormonalna
9. Terapia biologiczna
10. Kontynuacja po raku piersi
11. Jeżeli wystąpi nawrót raka po leczeniu
12. Badania nad rakiem piersi
13. Pytania do Twojego lekarza

 

1. Stadia

Jakie jest stadium
Stadium określa rozmiar raka i czy rozprzestrzenił się na gruczoły limfatyczne lub inne części ciała. Określenie stadium jest ważne, ponieważ Twój lekarz zdecyduje o najlepszym sposobie leczenia. System stadium stosowany standardowo w raku piersi nosi nazwę TNM, co oznacza nowotwór, gruczoł i metastaza. Stadium TNM bierze pod uwagę rozmiar guza, czy rak przerzucił się na pobliskie gruczoły limfatyczne i czy przeniósł się na inne części ciała (metastaza).

Stadium raka piersi według TNM
Stadium T są numerowane 1 do 4 i opisują rozmiar guza. Stadium N są numerowane 0 do 3. Opisują, które gruczoły limfatyczne zawierają komórki rakowe.

Są trzy stadia M
M0 oznacza brak oznak rozprzestrzenienia się raka, cMo(i+) oznacza, że komórki rakowe są obecne we krwi, szpiku kostnym lub z dala od gruczołów limfatycznych, ale nie ma śladu przy badaniu fizycznym, na zdjęciach rentgenowskich i M1 oznacza, że rak przeniósł się na inne części ciała.

Jak współgra ze sobą TNM
Twój lekarz połączy razem trzy wyniki TNM, aby podać ogólne stadium. Tak więc na przykład, możesz spotkać się z guzem opisanym T2 N0 M0. Jest to pojedynczy guz, 2 do 5 cm, bez śladów rozprzestrzeniania na gruczoły limfatyczne i bez dowodów rozprzestrzeniania się poza piersi.

Określanie stadium i leczenie
Lekarze czasami podają informację o stadium do wzoru zwanego Nottingham Prognostic Indicator (NPI), lub programów komputerowych, takich jak Adjuvant! Online, aby podać możliwość, jak leczenie będzie wpływać na poszczególną osobę z rakiem.

Określanie stadium i leczenie
Lekarze dzielą raka piersi na trzy stadia. Kolejne numery biorą pod uwagę stadia TNM, obejmujące rozmiar guza, czy rak rozprzestrzenił się do pobliskiego gruczołu i czy rak rozprzestrzenił się na inne części ciał (metastaza). Lekarze podejmują zazwyczaj leczenie raka piersi zgodnie ze stadium TNM i stopniem raka. Stopniowanie oznacza, że komórki rakowe wyglądają jak pod mikroskopem. Raki piersi mogą posiadać niski stopień (stopień 1, wolno rosnący), stopień średni (stopień 2), lub wysoki stopień (stopień 3, szybko rosnący).

 

2. Statystyki i prognozy raka piersi

Prognozy oznaczają Twoje szanse wyzdrowienia. Lekarze nazywają to rokowaniem. Przy raku piersi rokowanie zależy od rodzaju raka piersi, jego stadium lub zaawansowania raka, gdy został wykryty (stopień). Jak nieprawidłowe są komórki pod mikroskopem (stadium) może także być ważne i czy komórki rakowe posiadają receptory dla określonych zabiegów.

Jak rzetelne są statystyki dotyczące raka?
Żadna statystyka nie może przewidzieć tego, co się z Tobą stanie. Twój rak jest unikalny. Ten sam rodzaj raka może rosnąć z różną prędkością u różnych osób. Te statystyki nie powiedzą Ci o różnych zabiegach jakie przechodzi inni lub jak takie zabiegi mogą wpłynąć na ich prognozy. Jest wiele indywidualnych czynników, które będą miały wpływ na Twoje leczenie i Twoją prognozę.

 

3. Rodzaje leczenia raka piersi

Głównym sposobem leczenia raka piersi są operacje, radioterapia, terapia hormonalna, chemioterapia i leczenie biologiczne. Możesz mieć kombinację niektórych tych metod, w zależności od Twojej sytuacji. Twój lekarz weźmie pod uwagę wiele czynników podczas decydowania o wymaganym przez Ciebie leczeniu.

Niektóre z rozważanych czynników to

  • rodzaj raka piersi
  • rozmiar Twojego guza
  • stadium raka
  • stopień Twoich komórek rakowych
  • czy przechodziłaś menopauzę
  • czy Twoje komórki rakowe posiadają receptory dla określonych leków na raka
  • Twój ogólny stan zdrowia

 

“Cancer Research UK, www. cancerresearchuk.org/about-cancer, Maj 2015”