+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Leczenie raka prostaty

Spis treści: Leczenie raka prostaty

 1. Stopnie zaawansowania klinicznego raka prostaty
 2. Statystyki i perspektywy w przypadku raka prostaty
 3. Czynniki wpływające na wybór leczenia
 4. Możliwości leczenia
 5. Monitorowanie raka prostaty
 6. Operacja
 7. Radioterapia
 8. Terapia hormonalna
 9. Chemioterapia
 10. Sterydy w leczeniu raka prostaty
 11. Krioterapia
 12. Terapia HIFU (skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu) w przypadku raka prostaty
 13. Badania na temat raka prostaty
 14. Wizyty kontrolne w przypadku raka prostaty

 

1. Stopnie zaawansowania klinicznego raka prostaty

Stopień zaawansowania raka oznacza jego rozmiar i czy są przerzuty. Jest to istotna informacja, ponieważ pozwala lekarzom zdecydować, jaki jest najlepszy plan leczenia.

Lekarze mówią o stopniu zaawansowania w klasyfikacji TNM. Rozwinięcie skrótu TNM to T- Tumor (z ang. guz), N –Node ( z ang. węzeł), M – Metastasis (z ang. przerzut). Jest to szczegółowy sposób określania stopnia zaawansowania, który powie lekarzowi jaki jest rozmiar nowotworu, czy rak jest obecny w pobliskich węzłach chłonnych oraz czy są przerzuty do innych części organizmu.

Oprócz używania systemu TNM, lekarze dzielą nowotwory prostaty na 3 grupy:

 • Zlokalizowany rak prostaty – występuje tylko w obrębie gruczołu krokowego
 • Miejscowo zaawansowany rak prostaty – nowotwór przedostał się przez powłokę zewnętrzną gruczołu krokowego (torebkę zbudowaną z mięśni gładkich)
 • Rak prostaty z przerzutami do innych części organizmu

W jaki sposób rozprzestrzenia się rak prostaty?
Rak prostaty zazwyczaj rozprzestrzenia się do węzłów chłonnych lub kości, rzadziej do innych organów. W przypadku raka prostaty, czasami metastaza (przerzuty) może pojawić się nawet, gdy guz jest jeszcze bardzo mały.

2. Statystyki i perspektywy w przypadku raka prostaty

Perspektywy oznaczają szanse na wyzdrowienie. Lekarze nazywają to prognozą. Przygotowanie prognozy może być trudne w przypadku raka prostaty. Dzieje się tak, ponieważ różnorodne czynniki wpływają na wzrost nowotworu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby porozmawiać ze swoim specjalistą o prawdopodobnej prognozie. Główne czynniki wpływające na wynik to stadium, wskaźnik Gleasona oraz poziom PSA (swoistego antygenu sterczowego).

Na naszej stronie udostępniamy dość szczegółowe informacje na temat prawdopodobnych perspektyw na dane fazy raka prostaty. Statystyki, których używamy są pozyskiwane z różnorodnych źródeł, między innymi z opinii ekspertów, którzy sprawdzają nasze dane. Statystyki są jedynie ogólną informacją. Aby uzyskać pełen i szczegółowy obraz swojej własnej sytuacji, należy skontaktować się ze swoim specjalistą.

Jak rzetelne są statystyki odnośnie raka?
Nie istnieją statystyki, które powiedzą co się stanie z danym pacjentem. Ten sam typ nowotworu może rozwinąć się w zupełnie inny sposób u różnych osób. Statystyki nie mówią o różnych rodzajach terapii, jakie przechodzą chorzy. Ponadto, statystyki nie pokazują, w jaki sposób terapia mogła wpłynąć na prognozę. Istnieje wiele czynników, które wpływają na perspektywy i terapię.

3. Czynniki wpływające na wybór leczenia raka prostaty

Twój lekarz rozważy wiele czynników decydując o tym, jakie leczenie wybrać. Będą to między innymi:

 • Stadium – rozmiar nowotworu i to, czy są przerzuty
 • Stopień złośliwości – jak wyglądają komórki pod mikroskopem oraz jaki jest wzór komórek w tkance prostaty – wskaźnik Gleasona
 • Badanie poziomu PSA (swoistego antygenu sterczowego) w krwi
 • Wiek i ogólny stan zdrowia

Stadium raka powie twojemu lekarzowi, jaki jest rozmiar guza i jak bardzo jest zaawansowany. Wybór leczenia w przypadku niewielkiego guza, który jest w całości wewnątrz prostaty, będzie zupełnie inny, od leczenia w przypadku, gdy nowotwór już jest poza prostatą.

Twój lekarz oceni stopień złośliwości twojego nowotworu poprzez obejrzenie komórek rakowych pod mikroskopem. Ogólnie nowotwory o niskim stopniu złośliwości rosną wolniej i jest niższe prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia niż w przypadku nowotworów o wysokim stopniu złośliwości.

Ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem na temat twojego leczenia, wziąwszy pod uwagę twoje indywidualne okoliczności.

Czynniki ryzyka w przypadku zlokalizowanego raka prostaty
Zlokalizowany rak prostaty, to nowotwór, który jest obecny tylko w gruczole prostaty i nie rozprzestrzenił się do innej części organizmu. Lekarze dzielą te nowotwory na grupy ryzyka.
Nowotwory prostaty o niskim ryzyku mają niskie prawdopodobieństwo wzrostu lub rozprzestrzenienia się przez wiele lat.
Nowotwory prostaty o średnim ryzyku mają niskie prawdopodobieństwo wzrostu lub rozprzestrzenienia się przez kilka lat.
Nowotwory prostaty o wysokim ryzyku mogą się rozrosnąć i rozprzestrzenić w ciągu kilku lat.
Lekarze wykorzystują grupę ryzyka do wyboru najlepszego leczenia w twoim przypadku.

4. Możliwości leczenia w przypadku raka prostaty

Twój lekarz przedyskutuje z tobą potencjalne skutki uboczne oraz korzyści płynące z każdego rodzaju leczenia.

Zlokalizowany rak prostaty o niskim ryzyku
Ten rodzaj nowotworu ma bardzo małe szanse na rozrost przez wiele lat. Może rosnąć tak wolno, że nigdy nie spowoduje objawów. Twój lekarz zapewne zasugeruje monitorowanie nowotworu, aby sprawdzić czy zaczyna się rozwijać. Nazywa się to aktywną obserwacją. Jeśli rak zaczyna się rozwijać, lekarz zaproponuje operację, w celu usunięcia gruczołu krokowego, lub radioterapię. Radioterapię również można połączyć z terapią hormonalną.

Zlokalizowany rak prostaty o średnim ryzyku
Twój lekarz zapewne zaproponuje ci leczenie polegające na operacji usunięcia gruczołu krokowego lub radioterapię prostaty. Również stosuje się radioterapię w połączeniu z terapią hormonalną. Jeśli nie chcesz poddać się operacji od razu, lekarz zaproponuje monitorowanie nowotworu.

Zlokalizowany rak prostaty o wysokim ryzyku
Twój lekarz zapewne zaproponuje ci leczenie polegające na operacji usunięcia gruczołu krokowego lub radioterapię zewnętrzną prostaty. Również stosuje się radioterapię w połączeniu z terapią hormonalną.

Miejscowo zaawansowany rak prostaty
To oznacza, że rak przedostał się przez powłokę zewnętrzną gruczołu krokowego (torebkę zbudowaną z mięśni gładkich). Zazwyczaj stosuje się operację w celu usunięcia gruczołu krokowego lub radioterapię. Również można zastosować radioterapię w połączeniu z terapią hormonalną.

Jeśli twój nowotwór prostaty się rozprzestrzenił
Jeśli nowotwór prostaty się rozprzestrzenił do innych części organizmu, nie jest już wyleczalny. Jednakże może być kontrolowany poprzez obniżenie poziomu testosteronu w organizmie za pomocą terapii hormonalnej. Terapia bifosfonianami lub radioterapia mogą pomóc w uśmierzaniu bólu i w przypadku złamań, gdy rak rozprzestrzenił się do kości.

Jeśli rak prostaty powrócił po leczeniu
Rak prostaty powraca po pewnym czasie od leczenia u 1 na 3 mężczyzn. Lekarze wykorzystują zwykłe badania krwi, aby sprawdzić poziom białka zwanego swoistym antygenem sterczowym (PSA). Wynik powie, czy potrzebujesz leczenia.

Jeśli poziom PSA wzrasta bardzo powoli lub wyrównuje się, możliwe jest, że nie będziesz potrzebował dalszego leczenia, lecz lekarze będą regularnie sprawdzać poziom tego białka we krwi. Jeśli poziom PSA zacznie szybko wzrastać – na przykład wzrośnie dwukrotnie w ciągu kilku miesięcy – twój lekarz może wezwać cię na rezonans magnetyczny lub USG.

Jeśli nowotwór powrócił w obszar prostaty, twój lekarz może zalecić kurację. Jeśli miałeś usunięty gruczoł krokowy gdy za pierwszym razem zdiagnozowano u ciebie raka, zapewne zostanie zalecona radioterapia obszaru prostaty. Ponadto, może być zalecona terapia hormonalna. Jeśli radioterapia była wykorzystana podczas pierwszej kuracji, lekarz zaleci terapię hormonalną. Również może być zalecona operacja usunięcia gruczołu prostaty, krioterapia lub terapia HIFU (skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu).

Jeśli rak się rozprzestrzenił
Jeśli nowotwór prostaty się rozprzestrzenił do innych części organizmu, nie jest już wyleczalny. Jednakże może być kontrolowany poprzez obniżenie poziomu testosteronu w organizmie za pomocą terapii hormonalnej. Terapia bifosfonianami może pomóc w uśmierzaniu bólu i w przypadku złamań, gdy rak rozprzestrzenił się do kości. Jeśli terapia hormonalna nie daje efektów, twój lekarz może zalecić chemioterapię.

O co zapytać lekarza odnośnie leczenia raka prostaty?

 • Czy tempo rozrostu mojego nowotworu pozwala na to, aby go jedynie monitorować (prowadzić aktywną obserwację), czy też powinienem się natychmiast poddać leczeniu?
 • Jak wygląda prognoza dla mnie bez kuracji?
 • Jaki rodzaj leczenia będzie najlepszy w moim przypadku?
 • Dlaczego ten rodzaj leczenia jest zalecany?
 • Czy celem tej kuracji jest wyleczenie nowotworu, kontrolowanie go czy kontrolowanie objawów?
 • Jakie są skutki uboczne pojawiające się podczas kuracji?
 • Jakie są potencjalne długotrwałe skutki uboczne po pierwszym, drugim i trzecim roku?
 • Jak terapia hormonalna może wpłynąć na mój stan emocjonalny?
 • Czy są jakieś skutki uboczne, które mogą się utrzymać na stałe?
 • Czym różnią się skutki uboczne operacji od skutków ubocznych radioterapii?
 • Jakiego rodzaju kuracja powoduje najmniej problemów z erekcją?
 • Jakiego rodzaju kuracja powoduje najmniej problemów z kontrolowaniem pęcherza (nietrzymaniem moczu)?
 • Czy mogę wybrać specjalistę lub szpital?

 

„Cancer Research UK, www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@cah/@gen/documents/generalcontent/treating-prostate-cancer.pdf, Maj 2015″