+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Polityka prywatności

Zarządzanie danymi osobowymi

Poniżej zamieszczamy zasady przechowywania i zarządzania danymi osobowymi i medycznymi przez EIEM

W celu wykonania usługi Drugiej Opinii Medycznej EIEM kolekcjonuje dane osobowe oraz dane medyczne.

EIEM  przetwarza i przechowuje dane osobowe i medyczne w celu stworzenia pliku historii choroby, identyfikacji lekarza – eksperta wydającego drugą opinię medyczną oraz do skompilowania i wydania Drugiej Opinii Medycznej (DOM)

EIEM nie ujawnia danych osobowych i medycznych w innych celach niż związanych z wykonaniem DOM i określonych w tym dokumencie.

Nasz klient ma prawo:

  • Wyrazić pisemny sprzeciw dotyczący określonych sposobów użycia całości lub części informacji zawierających dane osobowe i medyczne.
  • Zażądać pisemnej kopii niniejszych reguł i postanowień.
  • Zażądać wglądu w przechowywane dane osobowe i medyczne oraz otrzymać ich kopię
  • Zażądać zmiany lub sprostowania danych osobowych i medycznych
  • Otrzymać sprawozdanie dotyczące dzielenia się jego danymi osobowymi i medycznymi
  • Zażądać zmian w sposobie przesyłania jego danych osobowych i medycznych
  • Cofnąć pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych i medycznych z wyłączenie przetwarzania danych, które odbyło się w przeszłości.

EIEM zobowiązuje się do:

  • Zachowania reguł przetwarzania danych osobowych i medycznych określonym prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej
  • Zawiadomienia klienta, w przypadkach gdy nie jest możliwe spełnienie żądania dotyczacego zmian w przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych i medycznych

Przykładowe przetwarzanie danych osobowych i medycznych przez EIEM:

Informacje przesłane przez klienta zawierające dane osobowe i medyczne są przetwarzane w celu stworzenia pliku historii choroby, identyfikacji lekarza – eksperta wydającego drugą opinię medyczną oraz do skompilowania i wydania DOM. W trakcie tego procesu EIEM może być konieczne ujawnienie danych osobowych i medycznych pracownikom EIEM zajmującym się klientem, członkom konsyliów lekarskich, pracownikom administracyjnym i innym osobom biorącym bezpośredni udział w przygotowaniu i opracowaniu DOM, w szczególności konsultanta – eksperta. EIEM wymaga od konsultantów medycznych pisemnego oświadczenia o ochronie przesyłanych danych osobowych i medycznych.

Inne rodzaje przetwarzania danych osobowych i medycznych nie związane bezpośrednio z przygotowaniem i opracowanie DOM:

EIEM może użyć danych osobowych i medycznych w celu okresowego sprawdzenia, oceny i poprawy działania usługi DOM. EIEM może także tworzyć anonimizowaną kopie danych klienta, która nie zawiera danych pozwalających na identyfikację tj. imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia i innych informacji pozwalających na identyfikację. Anonimizowana kopia danych klienta może być użyta dla poprawy jakości usług oferowanych przez EIEM, badań naukowych oraz audytu. EIEM zastrzega sobie prawo do użycia danych kontaktowych klienta do celów związanych z kontrolą jakości oraz przekazywania informacji o dodatkowych usługach.

Prawny obowiązek ujawnienia danych osobowych i medycznych.

EIEM ma obowiązek ujawnienia danych osobowych i medycznych na podstawie prawomocnego wyroku sądu RP oraz innego kraju którego obywatelem jest klient.

Prawa Klienta

Klient ma prawo do wglądu w przechowywane dane osobowe i medyczne, zmiany lub sprostowania danych osobowych i medycznych oraz do otrzymania ich kopii. W tym celu konieczne jest przesłanie pisemnej prośby na adres: biuro@eiem.pl

EIEM może pobierać opłatę administracyjna za ta usługę. W szczególnych przypadkach EIEM może odmówić wydania kopii przechowywanych danych medycznych tj. w przypadkach, gdy takie działanie może spowodować uszczerbek na zdrowiu klienta lub dane są częścią materiału dowodowego w procesie sądowym. Klient zostanie poinformowany o odmowie pisemnie, wraz z odpowiednim uzasadnieniem, w ciągu 60 dni roboczych od daty wpłynięcia prośby.

Wszelkie inne sprawy dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych i medycznych oraz ewentualne zażalenia prosimy kierować pisemnie na adres: biuro@eiem.pl