+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Proces

Chory lub jego lekarz prowadzący kontaktuje się z Europejskim Instytutem Ekspertyz Medycznych w celu zgłoszenia potrzeby uzyskania drugiej opinii medycznej.

Po wykonaniu czynności związanych z autoryzacją uprawnień chorego do drugiej opinii medycznej zostanie mu przypisany lekarz Europejskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych. Od tej chwili lekarz EIEM w porozumieniu z pacjentem i jego lekarzem prowadzącym zgromadzi wszelkie informacje oraz dokumentację medyczną na potrzeby Eksperta, który wykona drugą opinię medyczną. Jeżeli ekspertyza będzie opracowana w ośrodku zagranicznym wówczas EIEM dokona tłumaczenia dokumentacji.

Równolegle zostanie dokonany wybór Eksperta, który wykona drugą opinię medyczną. Ekspert wybierany jest w oparciu o bazę danych EIEM aktualizowaną okresowo przez zespół medyczny i Konsylium Europejskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych.

W procesie uzyskiwania drugiej opinii medycznej może okazać się konieczne powtórzenie badań histopatologicznych lub uzupełnienia dokumentacji o inne badania. Wówczas chory będzie zobowiązany je wykonać.

Po skompletowaniu dokumentacji medycznej druga opinia medyczna zostanie opracowana maksymalnie w czasie 14 dni. Po przetłumaczeniu na język polski zostanie wręczona choremu z kompletem informacji na temat Eksperta i Ośrodka Medycznego, który ją wykonał.

 

W uproszczeniu proces wygląda następująco

W uproszczeniu proces wygląda następująco:

1

Zadzwoń i opisz swój problem lekarzowi EIEM

2

Zespół EIEM gromadzi dokumentację medyczną

3

Ekspert wybrany przez EIEM wydaje drugą opinię medyczną

Druga Opinia Medyczna powinna być naturalną koleją rzeczy, 
a nie przywilejem dla wybranych.

Zapytaj o ofertę