Kontakt

Europejski Instytut Ekspertyz medycznych

Skontaktuj się z nami:

+48 22 364 15 15
biuro@eiem.pl

Nasze biuro mieści się:

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B
00 – 843 Warszawa