+48 22 364 15 15
00 - 867 Warszawa ul. Chłodna 51

Leczenie raka jelita grubego

Spis treści: Leczenie raka jelita grubego

 1. Stopnie zaawansowania klinicznego raka jelita grubego
 2. Statystyki i perspektywy w przypadku raka jelita grubego
 3. Rodzaje leczenia raka jelita grubego
 4. Operacja
 5. Chemioterapia
 6. Radioterapia
 7. Terapie biologiczne
 8. Wizyty kontrolne w przypadku raka jelita grubego
 9. Badania na temat raka jelita grubego
 10. Pytania do twojego lekarza

 

1. Stopnie zaawansowania klinicznego raka jelita grubego

Stopień zaawansowania klinicznego raka (faza) oznacza określenie jego rozmiaru oraz czy są już przerzuty. Klasyfikacja TNM lub numerowany system zaawansowania klinicznego raka są wykorzystywane na całym świecie. Rozwinięcie skrótu TNM to T (Tumor – z ang. guz) – określa rozmiar guza, N (Node – z ang. węzeł) – określa czy komórki rakowe są obecne w węzłach chłonnych, M (Metastasis – z ang. przerzut) – określa czy rak rozprzestrzenił się gdziekolwiek indziej w organizmie. W Wielkiej Brytanii lekarze wykorzystują 5. wersję klasyfikacji TNM stopnia zaawansowania klinicznego raka jelita grubego.

Jest 5 głównych stopni zaawansowania klinicznego raka, od stopnia 0 do stopnia 4. Stopień 0 oznacza, że rak jest obecny w błonie śluzowej jelita. Nazywany jest również rakiem przedinwazyjnym.

 • Stopień 1 oznacza, że rak przedostał się przez błonę śluzową jelita i mógł sięgnąć do błony mięśniowej.
 • Stopień 2 oznacza, że rak przedostał się przez powłokę zewnętrzną ściany jelita, lub że przedostał się przez ścianę jelita do pobliskich tkanek lub organów.
 • Stopień 3 oznacza, że rak rozprzestrzenił się do pobliskich węzłów chłonnych.
 • Stopień 4 oznacza, że rak rozprzestrzenił się do innych części organizmu takich jak wątroba lub płuca. Taki stan nazywany jest zaawansowanym rakiem jelita.

Podczas planowania leczenia lekarze również biorą pod uwagę stopień złośliwości raka. Jest to informacja o tym jak wyglądają komórki rakowe pod mikroskopem, czy w ich wyglądzie jest duże odchylenie. To daje lekarzom informację o tym jak może postępować nowotwór. Nowotwory o niskim stopniu złośliwości zwykle rosną wolniej i jest mniejsze prawdopodobieństwo przerzutu niż w przypadku nowotworów o wysokiej złośliwości.

Klasyfikacja Dukesa w przypadku raka jelita grubego

Stadium raka oznacza jego rozmiar i czy są obecne przerzuty. Jest to istotna informacja, ponieważ plan leczenia jest często oparty właśnie o stadium.

Rak jelita grubego może być sklasyfikowany według systemu Dukesa. Lekarze mówią wtedy o raku w fazie A, B, C lub D.

 • Faza A – oznacza, że rak jest obecny tylko w najbardziej wewnętrznej części błony śluzowej jelita lub odbytu, albo, że nieznacznie przedostał się do błony mięśniowej
 • Faza B – oznacza, że rak przedostał się przez błonę mięśniową okrężnicy lub odbytu
 • Faza C – oznacza, że rak ma przerzuty do co najmniej jednego węzła chłonnego w najbliższym otoczeniu
 • Faza D – oznacza, że rak ma przerzuty gdziekolwiek indziej w organizmie, na przykład do wątroby lub płuc. Niektórzy lekarze nazywają to stopniem 4 lub zaawansowanym rakiem jelita grubego.

2. Statystyki i perspektywy w przypadku raka jelita grubego

Perspektywy oznaczają szanse na wyzdrowienie. Lekarze nazywają to prognozą. Prawdopodobny wynik leczenia raka jelita zależy od tego, jak bardzo jest on zaawansowany w momencie zdiagnozowania.

Na naszej stronie udostępniamy dość szczegółowe informacje na temat prawdopodobnych perspektyw na dane fazy raka jelit grubego. Statystyki, których używamy są pozyskiwane z różnorodnych źródeł, między innymi z opinii ekspertów, którzy sprawdzają nasze informacje. Statystyki są jedynie ogólną informacją. Aby uzyskać pełen i szczegółowy obraz sytuacji, należy skontaktować się ze swoim specjalistą. Udostępniamy statystyki, ponieważ zainteresowani proszą o nie, jednakże nie wszyscy chcą mieć taką wiedzę.

Jak rzetelne są statystyki odnośnie raka?
Nie istnieją statystyki, które powiedzą, co się stanie z danym pacjentem. Ten sam typ nowotworu może rozwinąć się w zupełnie inny sposób u różnych osób. Statystyki nie mówią o różnych rodzajach terapii, jakie przechodzą chorzy. Ponadto, statystyki nie pokazują, w jaki sposób terapia mogła wpłynąć na prognozę. Istnieje wiele czynników, które wpływają na perspektywy i przebieg terapii.

3. Rodzaje leczenia raka jelita grubego

Podczas planowania twojego leczenia, specjalista, który się tobą zajmuje, weźmie pod uwagę rodzaj i rozmiar nowotworu, to czy już są przerzuty (stadium) oraz to, jak wyglądają komórki rakowe pod mikroskopem (stopień złośliwości). Ponadto, istotny również będzie ogólny stan zdrowia i kondycja fizyczna.

Druga opinia
Niektórzy czują potrzebę zasięgnięcia drugiej opinii od innego lekarza, zanim podejmą decyzję o leczeniu. Jeśli potrzebujesz drugiej opinii, poproś o skierowanie specjalistę, który się tobą opiekuje lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Leczenie główne
Operacja jest leczeniem głównym w 8 na 10 przypadkach u osób ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego. Ponadto, pacjent może mieć również chemioterapię lub radioterapię.

Leczenie wczesnego raka jelita
Większość pacjentów chorych na raka jelita grubego we wczesnej fazie ma operację. Twój lekarz będzie członkiem zespołu specjalistów, którzy zdecydują o najlepszym leczeniu i opiece dla ciebie. Zespół ten nazywa się zespołem multidyscyplinarnym. Podczas planowania leczenia wezmą oni pod uwagę wiele czynników takich jak: rodzaj i rozmiar nowotworu oraz ogólny stan zdrowia i kondycję fizyczną. Większość pacjentów chorych na raka jelita we wczesnej fazie ma operację. Niektórzy mają również chemioterapię lub radioterapię.

Operacja
W wielu przypadkach pacjentów z rakiem jelita grubego we wczesnej fazie, chirurg może wyciąć całość nowotworu. Niektórzy pacjenci zostaną w ten sposób wyleczeni. To oznacza, że rak nigdy już nie powróci. Niestety, nie każdy, kto ma operację, zostanie wyleczony. Jeśli rak rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych w pobliżu jelita, niektóre komórki mogły przenieść się do innych części organizmu. Komórki te mogą przekształcić się w raka wtórnego (metastaza). Aby temu zapobiec, lekarz może zasugerować dalsze leczenie po operacji.

Radioterapia
Lekarze zazwyczaj nie decydują się na wykorzystanie radioterapii w przypadku raka jelita grubego. W przypadku raka odbytu pacjent może mieć połączoną radioterapię z chemioterapią lub radioterapię przed/po operacji. Jeśli guz jest duży, te rodzaje leczenia pomogą go zmniejszyć przed operacją.

Chemioterapia
Twój specjalista może zasugerować chemioterapię, aby spróbować zniszczyć jakiekolwiek pozostałe komórki rakowe po operacji na raka okrężnicy lub odbytu. To jest tak zwana chemioterapia uzupełniająca.

Leczenie zaawansowanego raka jelita
Zaawansowany rak jelita grubego, to nowotwór, który rozprzestrzenił się do innych części organizmu z miejsca gdzie pojawił się po raz pierwszy w jelicie: okrężnica lub odbyt. Twój nowotwór może być zaawansowany już w momencie diagnozy, lub może powrócić po pewnym czasie od momentu pierwszego leczenia.

W momencie, gdy rak jelita rozprzestrzenił się do innych części organizmu, jest mało prawdopodobne, aby był wyleczalny. Jednakże leczenie zwykle pomaga kontrolować nowotwór przez długi czas. Wybór leczenia zależy od rodzaju raka, ilości nowotworów wtórnych i ich lokalizacji, leczenia jakie już pacjent przeszedł oraz ogólnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

W celu zmniejszenia rozmiaru raka i kontrolowania nowotworu, pacjent może mieć zaleconą chemioterapię lub radioterapię. W niektórych sytuacjach, twój lekarz może zasugerować operację w celu leczenia zaawansowanego raka jelita.

Lekarze czasem stosują specjalistyczne leczenie chirurgiczne, które niszczy komórki rakowe z przerzutu do wątroby (wtórny rak wątroby). Leczenie to obejmuje chembolizację żyły wrotnej, ablację radiofrekwencyjną, krioterapię, ablację mikrofalową i laseroterapię.

Nowsze rodzaje leków wykorzystywanych do terapii biologicznych, takie jak bevacizumab (Avastin) i cetuksymab (Erbitux), są przeznaczone do leczenia zaawansowanego raka wątroby.

Decyzja o leczeniu
Zdecydowanie o rodzaju leczenia lub podjęciu leczenia w ogóle, może być trudne w przypadku zaawansowanego nowotworu. Ważne jest, aby zrozumieć, co można zyskać poprzez leczenie. Ponadto, należy wziąć pod uwagę jakość życia podczas leczenia. Twój lekarz przedyskutuje z tobą wszystkie dostępne opcje. Oprócz tego, możesz skonsultować się z doradcą lub wykwalifikowana pielęgniarką. Dobrym pomysłem jest też rozmowa z bliskim przyjacielem lub krewnym.

Niektórzy czują potrzebę zasięgnięcia drugiej opinii od innego lekarza zanim podejmą decyzję o leczeniu. Jeśli potrzebujesz drugiej opinii, poproś specjalistę, który się tobą opiekuje lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o skierowanie.

 

„Cancer Research UK, www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/bowel-cancer/ssLINK/TREATING-BOWEL-CANCER, Maj 2015″